รู้ทันเกมการค้า

มาตรการปิดเมือง (Lockdown) เปิดจุดเสี่ยงการส่งออก

มาตรการปิดเมือง (Lockdown) เป็นหนึ่งในมาตรการที่คนทั่วโลกมีประสบการณ์ครั้งแรกร่วมกันในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา  เนื่องจากแต่ละประเทศต้องการชะลอการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่ขณะเดียวกันการใช้มาตรการ Lockdown ก็ส่งผลกระทบในวงกว้าง ครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจในพื้นที่ ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการค้าข้าวของ “นายชอบค้า” ที่เป็นกรณีตัวอย่างในครั้งนี้

ในช่วงแรกที่ COVID-19 เริ่มแพร่ระบาดรุนแรงจนเกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลก ผู้ส่งออกสินค้าอาหารต่างได้รับคำสั่งซื้อจากทั่วโลกเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมถึง “นายชอบค้า” ที่ได้รับคำสั่งซื้อข้าวจากคู่ค้าที่ไม่เคยติดต่อทำการค้ามาก่อน “นายชอบค้า” จึงเลือกค้าผ่าน Trader ที่เคยค้าขายกันมาและมีประสบการณ์ค้าขายมานาน

หลังจากที่ Trader รับมอบสินค้าจาก “นายชอบค้า” และส่งมอบสินค้าต่อให้กับผู้นำเข้าซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ A เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อประเทศ A ประกาศ Lockdown และปิดพรมแดนระหว่างประเทศ ทำให้ผู้นำเข้าในประเทศ A ซึ่งเป็นคู่ค้ากับ Trader ของ “นายชอบค้า” ไม่สามารถนำข้าวไปกระจายต่อให้กับคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ B และประเทศ C ตามแผนที่วางไว้ได้ จึงไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าให้กับ Trader ตามเวลาที่ตกลงกัน ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงสถานะทางการเงินของ Trader ที่เป็นคู่ค้าที่ทำสัญญาซื้อข้าวกับ “นายชอบค้า” ทำให้ต้องผิดนัดชำระเงินค่าสินค้ากับ “นายชอบค้า” ไปในที่สุด

ตัวอย่างของ “นายชอบค้า” เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ เหตุการณ์ที่ผู้ส่งออกได้รับความเสียหายจากการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าไปถึงผู้ต้องการซื้อลำดับสุดท้าย (End Buyers) ซึ่งการลดทอนความความเสี่ยงประเภทนี้ทำได้ด้วยการทำประกันการส่งออก เพราะหาก “นายชอบค้า” ทำประกันการส่งออกข้าวล็อตนี้ไว้ แม้จะไม่ได้รับเงินค่าสินค้าจาก Trader แต่ก็จะได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามมูลค่าที่ไม่ได้รับการชำระค่าสินค้าจากคู่ค้าอันเป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ เปรียบเสมือนมีเบาะรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจบริการรับประกันการส่งออก สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน EXIM BANK โทร.0-2271-3700 ต่อ 3930-3944

Icon made by monkik, Ultimatearm, photo3idea_studio, magsaabguru, Pixel perfect and Freepik from www.flaticon.com
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • หา Supplier ใหม่อย่างไรไม่เพิ่มความเสี่ยงในภาวะวิกฤต COVID-19

  การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นอกจากส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของธุรกิจในระดับมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป โดยหนึ่งในลักษณะของธุรกิจที่มักจะได้รับผลกระทบรุนแรงคือ ผู้ประกอบ...

  calendar icon30.04.2020
 • สถานะผู้ซื้อปลายทาง...ปัจจัยพึงระวังในการค้าขายกับ Trader

  ในการทำธุรกิจส่งออก มีความเป็นไปได้ที่ผู้ส่งออกอาจจะไม่ได้ติดต่อค้าขายกับผู้ซื้อโดยตรง แต่เป็นการซื้อขายผ่านตัวกลางหรือ Trader ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกมากระจายต่อให้กับผู้ซื้อปลายทางอีกทอดหนึ่ง ซึ...

  calendar icon08.03.2019
 • ทราบหรือไม่ ขายผ่าน L/C แม้ไม่ชวด…แต่บางครั้งได้เงินช้า

  ในบรรดาช่องทางการชำระเงินทั้งหมดในการทำค้าระหว่างประเทศ นอกจาก Advance Payment ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ขาย/ผู้ส่งออกจะได้รับชำระเงินล่วงหน้าก่อนส่งสินค้าแล้ว Letter of Credit หรือ L/C ก็เป็นที่นิยมของผู้ขายเพราะทำให้มั่นใจได้ใ...

  calendar icon30.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products