ข่าวเศรษฐกิจ

มาตรการกีดกันสินค้าวัคซีนพุ่ง WTO จี้สมาชิกเลิกจำกัดส่งออก

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ออกผลศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ต่อการค้าโลก พบว่าตั้งแต่ COVID-19 เริ่มแพร่ระบาด ประเทศสมาชิก WTO ได้ใช้มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวกับ COVID-19 แล้ว 384 มาตรการ แบ่งเป็นมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า 248 มาตรการ ครอบคลุมมูลค่าการค้า 2.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และมาตรการจำกัดการค้า 136 มาตรการ ครอบคลุมมูลค่าการค้า 2.05 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในจำนวนนี้เป็นมาตรการจำกัดการส่งออกถึง 114 มาตรการ ถือเป็นปัญหาสำคัญในการแก้ไขปัญหาการกระจายวัคซีนและสินค้าสำคัญทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งนี้ WTO เห็นว่าการขยายการผลิตและกระจายวัคซีน COVID-19 ยังมีปัญหาคอขวด โดยยังมีการใช้มาตรการจำกัดการส่งออกวัคซีนและวัตถุดิบ รวมทั้งยังมีกระบวนการทางศุลกากรที่เป็นอุปสรรคต่อวัตถุดิบวัคซีนบางชนิด อีกทั้งยังมีปัญหาด้านโลจิสติกส์ในการขนย้ายวัคซีนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขาดเข็มฉีดยา และห้องเย็น ทำให้การผลิตและกระจายวัคซีน COVID-19 ทั่วโลกหยุดชะงัก เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีน และส่งผลต่อเนื่องไปยังการค้าและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศจะต้องร่วมมือกันเร่งแก้ไข (https://mgronline.com, 19 ต.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products