ข่าวเศรษฐกิจ

Pfizer มอบสิทธิบัตรยาเม็ดต้าน COVID-19 ให้ 95 ประเทศ แต่ไม่รวมไทย

Pfizer บริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลก เปิดเผยว่าได้บรรลุข้อตกลงด้านสิทธิบัตรยากับองค์กรสิทธิบัตรยาร่วม (Medicines Patent Pool : MPP) โดยบริษัทฯ จะอนุญาตให้ผู้ผลิตยาสามัญต่างๆ ใน 95 ประเทศในกลุ่มรายได้ต่ำและปานกลาง สามารถผลิตและจำหน่ายยา Paxlovid ซึ่งเป็นยาเม็ดสำหรับรักษา COVID-19 ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยบริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าสิทธิบัตรดังกล่าว ตราบจนกว่า COVID-19 ยังเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก ทั้งนี้ พบว่าประเทศที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ไม่มีรายชื่อประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอย่าง บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมถึงจีน (www.bangkokbiznews.com, 16 พ.ย. 2564 และผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 18 พ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products