ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยสูญเสียรายได้ท่องเที่ยวสูงสุดอันดับ 4 ของโลก

สภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council : WTTC) และ World Bank ประเมินว่า 5 ประเทศแรกที่สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดจากการระบาดของ COVID-19  ได้แก่  สหรัฐฯ สเปน ฝรั่งเศส ไทย และเยอรมนี ซึ่งประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวมากอันดับ 4 ของโลก แต่ยังมากที่สุดในเอเชียอีกด้วย สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวโลกในปี 2564 องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คาดว่าจะสูญเสียรายได้ราว 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมระบุว่าการฟื้นตัวจะล่าช้าและเปราะบาง (ฐานเศรษฐกิจ, 9-11 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products