ข่าวเศรษฐกิจ

Gartner คาดค่าใช้จ่ายด้าน IT ในไทยในปี 2565 เพิ่มขึ้น 6.4%

Gartner บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน IT ชั้นนำของโลก ประเมินว่าในปี 2565 ไทยจะมีมูลค่าใช้จ่ายด้าน IT ทั้งสิ้น 8.71 แสนล้านบาท เติบโต 6.4% จากปี 2564 แบ่งเป็นมูลค่าใช้จ่ายในตลาดซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Enterprise Software) 61,381 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 14.8% จากปี 2564 ตลาดบริการด้าน IT มูลค่า 85,466 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9.8% ตลาดอุปกรณ์ Device มูลค่า 220,106 ล้านบาท เติบโต 9% ตลาด Data Center มูลค่า 21,656 ล้านบาท เติบโต 4.6% และตลาดบริการด้านการสื่อสาร 482,844 ล้านบาท เติบโต 3.8% (กรุงเทพธุรกิจ, 9 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products