ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกชายแดน-ผ่านแดน 10 เดือนแรกปี 2564 ขยายตัว 37.4%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.1% เป็น 148,803 ล้านบาท เฉพาะการส่งออกมีมูลค่าสูงถึง 82,068 ล้านบาท ขยายตัว 31.5% โดยไทยได้ดุลการค้า 15,333 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 31.7% เป็น 1,424,345 ล้านบาท เป็นการส่งออก 860,436 ล้านบาท ขยายตัว 37.4% (สูงกว่าที่ตั้งเป้าส่งออกชายแดนและผ่านแดนทั้งปี 2564 ไว้ว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 6% คิดเป็นมูลค่า 789,198 ล้านบาท) โดยไทยได้ดุลการค้าชายแดนกับผ่านแดน 296,527 ล้านบาท สำหรับปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ามูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนขยายตัว 6-8% โดยจะหารือกับภาคเอกชนเพื่อประเมินสถานการณ์ปี 2565 อีกครั้ง (www.posttoday.com, 8 ธ.ค. 2564)  

Related
more icon
 • สรท. ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่งออกปี 2564 เป็นขยายตัว 15%

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 2564 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 12% เป็น 15% และคาดการณ์การส่งออกปี 2565 ขยายตัว 5-8% (ณ เดือนธันวาคม 2564) โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำ...

  calendar icon08.12.2021
 • กรมทางหลวงอัดงบสร้างถนนหนุนการค้าชายแดน

  กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการลงทุนเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) เสริมการค้าและการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว ภายใต้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการก่อสร้างถนนหลวง เพื่...

  calendar icon25.11.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products