รู้ทันเกมการค้า

โอกาสในวิกฤต COVID-19 สะดุด... จุดจบจาก Trader ที่ไว้ใจ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าโลก เนื่องจากผู้บริโภคต่างชะลอคำสั่งซื้อสินค้าตามกำลังซื้อที่ลดลง ขณะที่ภาคการผลิตและบริการในหลายประเทศชะลอตัวจากมาตรการ Lockdown อย่างไรก็ตาม พบว่าสินค้าหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าอาหาร อาทิ  ข้าว ผลไม้กระป๋อง อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม และสินค้าที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ อาทิ ถุงมือยาง เจลล้างมือ และหน้ากากผ้า กลับเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นมาก แม้ราคาจะปรับสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงปกติและมีต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นก็ตาม ทำให้ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าดังกล่าวได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทั้งจากคู่ค้าเดิมและคู่ค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายใต้โอกาสในวิกฤตดังกล่าวกลับพบว่ามีผู้ส่งออกบางส่วนประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดจาก Trader ที่ค้าขายกันมานาน

“นายชอบค้า” เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลดีจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากสินค้าที่ “นายชอบค้า” ส่งออกเป็นอาหารกระป๋องที่เก็บได้นาน ราคาไม่แพง  เหมาะกับการเก็บตุนในช่วง COVID-19 ดังนั้น เมื่อ Trader A ซึ่งเป็น Trader รายใหญ่ในต่างประเทศซึ่งติดต่อค้าขายกับ “นายชอบค้า” มานาน สั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก “นายชอบค้า” จึงเร่งผลิตสินค้าส่งมอบให้ Trader A พร้อมให้เครดิตชำระค่าสินค้าตามปกติ โดยมีแผนที่จะขยายตลาดในช่วง COVID-19 อีกทั้งเห็นว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวไม่น่าจะมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นไปได้ยากที่ลูกค้าของ Trader A จะยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้านี้ หรือหากลูกค้าของ Trader A ปฏิเสธที่จะรับซื้อสินค้าที่สั่งไว้  การที่ Trader A เป็น Trader รายใหญ่ทำการค้ามานาน การติดต่อหาลูกค้ารายใหม่มารับซื้อสินค้าดังกล่าวแทนก็น่าจะไม่ลำบากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการมากในช่วงนี้  “นายชอบค้า” จึงไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับเงินค่าสินค้าจาก Trader A

เมื่อถึงกำหนดรับชำระค่าสินค้า “นายชอบค้า” ก็ได้ทราบข่าวร้ายว่า Trader A ไม่สามารถชำระ
ค่าสินค้าให้กับ “นายชอบค้า” ได้ตามที่ตกลงกันไว้ เนื่องจาก Trader A ค้าขายสินค้าหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ สินค้าเครื่องประดับแฟชั่น ที่ผู้บริโภคลดการบริโภคลงมากในช่วง COVID-19 Trader A จึงประสบปัญหาลูกค้าจำนวนมากปฏิเสธการรับสินค้าที่สั่งไว้ ขณะที่ลูกค้าบางส่วนรับสินค้าไปแล้วแต่ขอเลื่อนชำระเงิน ทำให้ Trader A ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่มีเงินมาชำระค่าสินค้าให้กับ “นายชอบค้า”

จากกรณีดังกล่าว นอกจากนายชอบค้าจะไม่ได้ขยายตลาดตามแผนที่วางไว้แล้ว ธุรกิจต้องยังเผชิญกับความเสียหายอย่างไม่ทันตั้งตัว แม้คู่ค้าหรือ Trader A ที่ “นายชอบค้า” เลือกค้าขายด้วยจะค้าขายกันมาอย่างยาวนานเพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ส่งออกจะได้รับเงินค่าสินค้าตรงเวลา และแม้สินค้าของผู้ส่งออกจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพียงใด ก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงอีกมากมายที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของ COVID-19 สงครามการค้า และสงครามราคาน้ำมัน การติดตามและประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของคู่ค้าอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่ยังคงมีความสำคัญลำดับต้นๆ  ผู้ประกอบการที่สนใจบริการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน EXIM BANK โทร.0-2271-3700 ต่อ 3930-3944

 

Trader คือ ผู้รวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกมากระจายต่อให้กับผู้ซื้อปลายทางอีกทอดหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ส่งออกไม่รู้จักผู้ซื้อปลายทาง รวมถึงผู้ซื้อปลายทางต้องการสินค้าล็อตใหญ่ซึ่งต้องรวบรวมจากผู้ผลิตหลายรายหรือจากหลายประเทศ และกฎหมายบางประเทศกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ดังนั้น ผู้ซื้อที่ไม่มีใบอนุญาตจึงต้องใช้ Trader เป็นตัวแทนนำเข้า ทั้งนี้ Trader อาจจะอยู่ในประเทศของผู้ส่งออกและทำหน้าที่รวบรวมสินค้าเพื่อส่งออกให้กับผู้ซื้อปลายทาง หรือเป็น Trader ในต่างประเทศที่ทำหน้าที่ติดต่อนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ มารวบรวมและส่งต่อให้กับผู้ซื้อ

Related
more icon
 • เตือนภัยไซเบอร์...รับมือ Hacker จู่โจม

  Hacker เป็นภัยร้ายที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 ระบาด เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายเปลี่ยนมาติดต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตแทน จึงเปิดช่องให้อาชญากรไซเบอร์เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์มากขึ้น...

  calendar icon30.11.2020
 • สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ทั้งที จะให้ดีต้องตรวจสอบผู้ขาย

  การที่ประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ (มีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด) ภายในปี 2564 และมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประ...

  calendar icon31.03.2020
Most Viewed
more icon
 • หา Supplier ใหม่อย่างไรไม่เพิ่มความเสี่ยงในภาวะวิกฤต COVID-19

  การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นอกจากส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของธุรกิจในระดับมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป โดยหนึ่งในลักษณะของธุรกิจที่มักจะได้รับผลกระทบรุนแรงคือ ผู้ประกอบ...

  calendar icon30.04.2020
 • สถานะผู้ซื้อปลายทาง...ปัจจัยพึงระวังในการค้าขายกับ Trader

  ในการทำธุรกิจส่งออก มีความเป็นไปได้ที่ผู้ส่งออกอาจจะไม่ได้ติดต่อค้าขายกับผู้ซื้อโดยตรง แต่เป็นการซื้อขายผ่านตัวกลางหรือ Trader ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกมากระจายต่อให้กับผู้ซื้อปลายทางอีกทอดหนึ่ง ซึ...

  calendar icon08.03.2019
 • ทราบหรือไม่ ขายผ่าน L/C แม้ไม่ชวด…แต่บางครั้งได้เงินช้า

  ในบรรดาช่องทางการชำระเงินทั้งหมดในการทำค้าระหว่างประเทศ นอกจาก Advance Payment ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ขาย/ผู้ส่งออกจะได้รับชำระเงินล่วงหน้าก่อนส่งสินค้าแล้ว Letter of Credit หรือ L/C ก็เป็นที่นิยมของผู้ขายเพราะทำให้มั่นใจได้ใ...

  calendar icon30.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products