ข่าวเศรษฐกิจ

มูลค่าส่งออกเดือน ก.ย. 2564 ขยายตัว 17.1%

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2564 มีมูลค่า 23,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 17.1% (y-o-y) โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เติบโตดี การอ่อนค่าของเงินบาท และการเร่งผลักดันการส่งออก รวมถึงการแก้ไขอุปสรรคในการส่งออก ส่วนภาพรวมการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 199,997.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.5% (y-o-y) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการส่งออกทั้งปี 2564 จะขยายตัวในระดับ 2 หลัก เกินกว่าเป้าที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 4% อย่างแน่นอน (www.prachachat.net, 26 ต.ค. 2564 และ https://bangkokbiznews.com, 27 ต.ค. 2564)

Related
more icon
 • กกร. ประมาณการ GDP ปี 2565 ขยายตัว 3-4.5 % ส่งออก 3-5%

  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวได้ในกรอบ 3-4.5% สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ที่คาดว่าจะขยายตัว 4-5% รวมทั้งคาดการณ์การส่งออกในปี 2565 ว่าจะขยายตัวในกรอบ 3-5% จากการฟื้นต...

  calendar icon09.12.2021
 • ส่งออกชายแดน-ผ่านแดน 10 เดือนแรกปี 2564 ขยายตัว 37.4%

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.1% เป็น 148,803 ล้านบาท เฉพาะการส่งออกมีมูลค่าสูงถึง 82,068 ล้านบาท ขยายตัว 31.5% โดยไทยได้ดุลการค้า 15,333 ล้านบาท ...

  calendar icon09.12.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products