ข่าวเศรษฐกิจ

ก.อุตสาหกรรมเตรียมดันไทยเป็น Hub เครื่องมือแพทย์อาเซียน ภายในปี 2570

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า จากการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ (Medical Hub) ในระดับนานาชาติ ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทยที่เติบโตต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าส่งออกขยายตัว 22.2% (y-o-y) และคาดว่าทั้งปี 2564 จะขยายตัว 29.6% ทำให้กระทรวงฯ เตรียมผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นในเวทีโลก โดยอยู่ระหว่างจัดทำ (1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) การผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียน ภายในปี 2570 โดยเบื้องต้นประเมินว่ากลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ร่วมกับการรักษาแบบ Telemedicine หรือ Telehealth เป็นกลุ่มที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและแข่งขัน และ (2) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน และมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี 2570 ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถยกระดับการผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่ม Smart Hospital & Health (www.thansettakij.com, 23 พ.ย. 2564)

Related
more icon
 • OR ตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จ EV เป็น 300 แห่ง ในปี 2565

  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่าในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับ EV เพิ่มเป็น 300 แห่ง จากปัจจุบันมี 97 แห่ง ทั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน และนอกสถานีบริการ (หรือเรียกว่า OR ...

  calendar icon13.12.2021
 • MEGA เผยอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตยาในอินโดนีเซีย

  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA ผู้ผลิตและจำหน่ายยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยล่าสุดว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตยาในอินโดนีเซีย ด้วยงบลงทุนราว 165 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จใน...

  calendar icon09.12.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products