ข่าวเศรษฐกิจ

ศบศ. เห็นชอบการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Cloud Service

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบหลักการการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Cloud Service ซึ่งเป็นกิจการที่เติบโตเร็ว ใช้งบลงทุนสูง และเป็นโอกาสให้ไทยดึงดูดผู้ประกอบการต่างชาติ โดยเฉพาะที่เป็นรายใหญ่ ให้เข้ามาลงทุนในไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเสนอโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบศ. ได้มอบหมายให้ BOI ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวในประเด็นสำคัญ อาทิ มาตรการด้านภาษี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และแนวทางการบริหารจัดการไฟฟ้า เพื่อรองรับอุตสาหกรรม Cloud Service โดยหากได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวแล้ว ให้ BOI เสนอต่อที่ประชุม ศบศ. เพื่อพิจารณาต่อไป (www.infoquest.co.th, 3 ธ.ค. 2564 และประชาชาติธุรกิจ, 6-8 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
 • AWC ลุ้นฟื้นกำไรในปี 2565

  บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า ในเดือน ธ.ค. 2564 โรงแรมหลายแห่งในเครือ โดยเฉพาะที่มีลูกค้าชาวไทยมาใช้บริการมาก เริ่มมีผลประกอบการเป็นบวกแล้ว โดยบริษัทฯ ประเมินว่าสถานการณ์จะกลับไปดีเท่ากับปี...

  calendar icon15.12.2021
 • ไทยเบฟผนึกไทยยูเนี่ยนรุกเครื่องดื่มสุขภาพ

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น จำกัด (มหาชน) หรือ TU ตั้งบริษัท ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อรุกธุรกิจเพื่อสุขภาพ พร้อมเปิดตัว “ซี ...

  calendar icon15.12.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products