ข่าวเศรษฐกิจ

depa คาดอุตสาหกรรม Big Data ในไทยในปี 2565 โต 0.08%

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรม Big Data ในไทยว่าในปี 2564 จะมีมูลค่า 13,728 ล้านบาท ขยายตัว 0.19% จากปี 2563 ขณะที่ปี 2565 จะมีมูลค่า 13,738 ล้านบาท ขยายตัว 0.08% เนื่องจากคาดว่าองค์กรต่างๆ จะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Data) มากขึ้น หลังกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นตามไปด้วย จากนั้นในปี 2566 คาดว่ามูลค่าอุตสาหกรรมฯ จะหดตัว 2% โดยมีมูลค่า 13,474 ล้านบาท เนื่องจากก่อนหน้านี้องค์กรต่างๆ ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้าน Big Data เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพธุรกิจ, 13 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
 • กระทรวงคมนาคมเปิดนโยบายด้านการบิน

  กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) คาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทยประมาณ 5.1 ล้านคน ขณะที่การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ 8 ล้านคน ส่วนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ...

  calendar icon14.12.2021
 • Gartner คาดค่าใช้จ่ายด้าน IT ในไทยในปี 2565 เพิ่มขึ้น 6.4%

  Gartner บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน IT ชั้นนำของโลก ประเมินว่าในปี 2565 ไทยจะมีมูลค่าใช้จ่ายด้าน IT ทั้งสิ้น 8.71 แสนล้านบาท เติบโต 6.4% จากปี 2564 แบ่งเป็นมูลค่าใช้จ่ายในตลาดซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Enterprise Softwa...

  calendar icon09.12.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products