ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงคมนาคมเปิดนโยบายด้านการบิน

กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) คาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทยประมาณ 5.1 ล้านคน ขณะที่การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ 8 ล้านคน ส่วนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. คาดว่าในปี 2565 จะมีผู้โดยสารใช้บริการ 62 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 26 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 35 ล้านคน เพิ่มจาก  20 ล้านคนในปี 2564 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 9.51 แสนคนและผู้โดยสารภายในประเทศ 19 ล้านคน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายด้านการบิน ดังนี้ 1. เร่งรัดการพัฒนาสนามบินให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่าย 2. จัดตั้งศูนย์จําหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปที่สนามบินของ ทอท. 6 แห่ง และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) อีก 20 แห่ง 3. ให้สิทธิ์ ทอท. บริหารสนามบินของ ทย. 3 แห่ง ได้แก่ กระบี่ อุดรธานี และบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจการบิน โดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในเดือน ม.ค. 2565 และ 4. การเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา และกรุงเทพธุรกิจ, 14 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products