ข่าวเศรษฐกิจ

ข้าวไทยคว้าแชมป์โลก 2 ปีซ้อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประกวดข้าวโลกครั้งที่ 13 (World’s Best Rice Award 2021) ซึ่งมีผู้ส่งข้าวเข้าประกวด 6 ประเทศ คือ สหรัฐฯ จีน อินเดีย เวียดนาม เมียนมา และไทย จำนวน 11 ตัวอย่าง ว่าข้าวหอมมะลิ 105 ของไทยได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งจากการจัดประกวด 13 ครั้ง ไทยได้ที่ 1 จำนวน 7 ครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทิศทางการส่งออกข้าวด้วย ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า การขอใบอนุญาตส่งออกข้าวในเดือน พ.ย. 2565 มีปริมาณสูงถึง 825,000 ตัน สูงที่สุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่การส่งออกข้าวรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2564 มีปริมาณรวม 5.82 ล้านตัน จึงเชื่อว่ายอดทั้งปี 2564 จะได้ตามที่เป้า 6 ล้านตันที่ตั้งไว้ (https://mgronline.com, 14 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
 • ส่งออกชายแดน-ผ่านแดน 10 เดือนแรกปี 2564 ขยายตัว 37.4%

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.1% เป็น 148,803 ล้านบาท เฉพาะการส่งออกมีมูลค่าสูงถึง 82,068 ล้านบาท ขยายตัว 31.5% โดยไทยได้ดุลการค้า 15,333 ล้านบาท ...

  calendar icon09.12.2021
 • รัฐขยายเพดานหนี้จ่ายโครงการประกันรายได้ข้าว

  ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีมติให้ขยายสัดส่วนเพดานการก่อหนี้ตามมาตรา 28 จากเดิม 30% เป็น 35% เป็นเวลา 1 ปี ทำให้ภาครัฐมีวงเงินการก่อหนี้เพิ่มขึ้นอีก 1.55 แสนล้านบาท จากเดิมที่มีกรอบอยู่ราว 9 แสนล้านบา...

  calendar icon25.11.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products