#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1450 รายการ

 • ธนาคารโลก (World Bank) คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 7 ล้านคน ในปี 2565 โดยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี และในปี 2566 คาดว่าจะมีจำนวนราว 20 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนน...

  calendar icon15.12.2021
 • บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ร่วมมือกับบริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการขนส่งสินค้าให้กับภาคอุตสาหกรรม บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไ...

  calendar icon15.12.2021
 • บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า ในเดือน ธ.ค. 2564 โรงแรมหลายแห่งในเครือ โดยเฉพาะที่มีลูกค้าชาวไทยมาใช้บริการมาก เริ่มมีผลประกอบการเป็นบวกแล้ว โดยบริษัทฯ ประเมินว่าสถานการณ์จะกลับไปดีเท่ากับปี...

  calendar icon15.12.2021
 • กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) คาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทยประมาณ 5.1 ล้านคน ขณะที่การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ 8 ล้านคน ส่วนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ...

  calendar icon14.12.2021
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรม Big Data ในไทยว่าในปี 2564 จะมีมูลค่า 13,728 ล้านบาท ขยายตัว 0.19% จากปี 2563 ขณะที่ปี 2565 จะมีมูลค่า 13,738 ล้านบาท ขยายตัว 0.08% เนื่องจากคาดว่าอ...

  calendar icon13.12.2021
 • Gartner บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน IT ชั้นนำของโลก ประเมินว่าในปี 2565 ไทยจะมีมูลค่าใช้จ่ายด้าน IT ทั้งสิ้น 8.71 แสนล้านบาท เติบโต 6.4% จากปี 2564 แบ่งเป็นมูลค่าใช้จ่ายในตลาดซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Enterprise Softwa...

  calendar icon09.12.2021
 • สภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council : WTTC) และ World Bank ประเมินว่า 5 ประเทศแรกที่สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดจากการระบาดของ COVID-19 ได้แก่ สหรัฐฯ สเปน ฝรั่งเศส ไทย ...

  calendar icon08.12.2021
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 2564 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 12% เป็น 15% และคาดการณ์การส่งออกปี 2565 ขยายตัว 5-8% (ณ เดือนธันวาคม 2564) โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำ...

  calendar icon08.12.2021
 • ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบหลักการการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Cloud Service ซึ่งเป็นกิจการที่เติบโตเร็ว ใช้งบลงทุนสูง และเป็นโอกาสให้ไทยดึง...

  calendar icon07.12.2021
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยข้อมูลความครอบคลุมโครงข่ายโทรคมนาคมในไทยล่าสุดว่า เครือข่าย 3G และ 4G ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศรวมกัน 96.16% ของพื้นที่ทั้งหมด ...

  calendar icon03.12.2021