รู้ทันเกมการค้า board icon

ทั้งหมด : 32 รายการ

การระบาดของ COVID-19 เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การค้าขายผ่านออนไลน์ เช่น Social Media และ E-ma...

calendar icon05.11.2021

โดยทั่วไปผู้ประกอบการรายใหม่หรือต้องการเปิดตลาดใหม่ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย มักเลือกส่งออกสินค้าผ่านเ...

calendar icon06.09.2021

จากบทความก่อนหน้าที่ได้กล่าวถึงกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารภายในของบริษัทผู้ส่งออก จนลูกค...

calendar icon30.06.2021

เมื่อกล่าวถึงสาเหตุที่คู่ค้าปฏิเสธการชำระเงินหรือปฏิเสธการรับสินค้าในวงจรการค้าระหว่างประเทศ หล...

calendar icon30.04.2021

มาตรการปิดเมือง (Lockdown) เป็นหนึ่งในมาตรการที่คนทั่วโลกมีประสบการณ์ครั้งแรกร่วมกันในช่วงปี 25...

calendar icon31.03.2021

ในบรรดาช่องทางการชำระเงินทั้งหมดในการทำค้าระหว่างประเทศ นอกจาก Advance Payment ซึ่งเป็นวิธีที่ผ...

calendar icon30.01.2021

Hacker เป็นภัยร้ายที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 ร...

calendar icon30.11.2020

“นายชอบค้า” ดำเนินธุรกิจผลิตเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากผ้า รวมถึงหน้ากากอนาม...

calendar icon30.09.2020

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพรวมเศรษฐกิจและก...

calendar icon25.07.2020