บทความพิเศษ

เจาะตลาดอาหารฮาลาล ท่ามกลางการระบาด COVID-19

ตลาดอาหารฮาลาล (Halal Food) หรือตลาดอาหารสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งสามารถขยับจากการเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ไปเป็นตลาดหลัก (Mass Market) หรือตลาดที่มีผู้บริโภคเป้าหมายจำนวนมากและหลากหลายกลุ่มได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมุสลิมโลก และกระแสบริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นกระแสที่มาแรงในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ ในอนาคตคาดว่าตลาดอาหารฮาลาลโลกจะเติบโตยิ่งขึ้นตามความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และตรวจสอบแหล่งที่มาได้ จากผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม และในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารชั้นนำของโลก ทั้งยังมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทันสมัย ผู้ประกอบการสินค้าอาหารในไทยจึงไม่ควรพลาดโอกาสที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดดังกล่าว

(อ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ)

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • เจาะตลาดสุขภาพผู้สูงอายุ โอกาสของสินค้าและบริการไทย

  ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ซึ่งหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้แนวโ...

  calendar icon22.03.2021
 • เจาะตลาดอัญมณีและเครื่องประดับชาว Millennials (Gen Y)

  ภายใต้สถานการณ์ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าการรู้จัก รู้ใจ และรู้กลวิธีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ คือ อาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โ...

  calendar icon19.02.2021
Most Viewed
more icon
 • เจาะตลาดสุขภาพผู้สูงอายุ โอกาสของสินค้าและบริการไทย

  ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ซึ่งหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้แนวโ...

  calendar icon22.03.2021
 • เจาะตลาดอัญมณีและเครื่องประดับชาว Millennials (Gen Y)

  ภายใต้สถานการณ์ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าการรู้จัก รู้ใจ และรู้กลวิธีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ คือ อาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โ...

  calendar icon19.02.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products